10 Podstawowych Kroków w Procesie Uzyskania
Kredytu Mieszkaniowego

Poniższe informacje są wyłącznie przewodnikiem, który naszym zdaniem może być pomocny Państwu w procesie uzyskania środków finansowych niezbędnych w celu nabycia nieruchomości. Prosimy nie przejmować się jednak jeżeli nie spełniają Państwo któregoś
z poniższych kryteriów. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 1. Depozyt – priorytetem w procesie uzyskania kredytu mieszkaniowego jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o kredyt (dalej zwaną – klientem) 10-15% wkładu mieszkaniowego.
 2. Zatrudnienie – koniecznym jest posiadanie przez klienta stałej umowy o pracę. Umowa na czas określony oraz kontrakt za pośrednictwem agencji pracy zwykle nie są honorowane przez kredytodawców, uniemożliwiając tym samym uzyskanie kredytu. Ponadto może być od Ciebie wymaganym przedłożenie kserokopii Twojego Workers Registration Certificate.
 3. Dochody – klient zobowiązany jest posiadać aktualne P60 oraz pisemne potwierdzenie wynagrodzeń (tzw.: salary/pay slips)
  za okres trzech ostatnich miesięcy.
 4. Miejsce zamieszkania – klient ma obowiązek przedstawienia kredytodawcy historii swojego miejsca zamieszkania, uwzględniającej trzy lata poprzedzające datę rozpoczęcia działań związanych z pozyskaniem kredytu. Oznaczać to może konieczność uwzględnienia zagranicznego (np. polskiego) adresu. Wymaganym jest również przedstawienie wszystkich kodów pocztowych.
 5. Potwierdzenie tożsamości – okazanie potwierdzenia tożsamości oraz aktualnego miejsca zamieszkania są koniecznymi warunkami w procesie pozyskania kredytu na poczet zakupu lokalu mieszkalnego. Dokumentami honorowanymi w tym celu są: paszport, prawo jazdy, rachunek związany z użytkowaniem nieruchomości (na przykład: rachunek za zużycie elektrycznosci lub gazu), wyciąg bankowy. W przypadku, w którym o kredyt ubiega się dwóch aplikantów (na przykład: para małżeńska), każda z wymienionych osób zobowiązana jest do udokumentowania wyżej wymienionych elementów.
 6. Dane dotyczące pracodawcy – niezbędną jest zdolność klienta do przedłożenia aktualnych danych dotyczących jego pracodawcy, jak na przykład: adres zakładu pracy, numer telefonu kontaktowego z pracodawcą oraz salary reference. Niezbędnym jest również okazanie swojego National Insurance Number.
 7. Inne zobowiązania finansowe – klient ma obowiązek   okazania wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zobowiązań finansowych, które mogą rzutować na kwotę oferowanego kredytu.
 8. Wycena nieruchomości – klient zobowiązany jest zlecić wykonanie (na potrzeby kredytodawcy) tzw. survey reportu, określającego m.in.: stan faktyczny nieruchomości oraz jej cenę rynkową, która ma niejednokrotnie znaczący wpływ na wysokość oferowanego kredytu.
 9. Opłaty – przed zakończeniem procesu sprzedaży klient zobowiązany jest uiścić następujące opłaty: honorarium prawnika oraz koszty obsługi prawnej, honorarium pośrednika kredytowego (tzw. mortgage broker), opłatę za raport wyceny nieruchomości, prowizję bankową, a także przekazać  wkład początkowy (tzw. deposit).
 10. Umowa kredytu – przed przystąpieniem do złożenia oferty zakupu nieruchomości, zaleca się klientowi oszacowanie jego zdolności kredytowej. Tego typu czynności wykonywane są na żądanie klienta przez reprezentującego go brokera, bądź przez wybranego kredytodawcę. W przypadku zaaprobowania przez kredytodawcę zdolności kredytowej klienta, może on bezpiecznie rozpocząc proces zakupu nieruchomości.

W przypadku, gdy jakikolwiek z użytych tu terminów jest niezrozumiały – zajrzyj do naszego słowniczka. Znajdziesz w nim proste do zrozumienia wyjaśnienia niektórych bardziej skomplikowanych pojęć.

Prosimy skontaktuj się z naszym teamem: 0845 855 9900

bądź za pośrednictwem e-maila