KUPNO DOMU

1. Zorganizowanie finansów

Przed złożeniem oferty na nieruchomość należy zastanowić się w jaki sposób za nią zapłacimy. Koniczne jest zrobienie tego jeszcze przed złożeniem oferty, ponieważ złożona oferta może szybko zamienić się w wiążącą umowę. Zespół Caesar & Howie lub nasi wspoółpracownicy może zorganizować promesę bankową przed złożeniem oferty, sporadycznie nasi klienci załatwiają sobie kredyt indywidualnie. Zwykle w momencie gdy składana jest oferta, proces uzyskiwania kredytu nie jest jeszcze w pełni zakończony, jest to powszechne na terenie Szkocji. Jednakże w momencie gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana należy się szybko skontaktować z naszymi doradcami kredytowymi (lub z kredytodawcą jeżeli załatwiamy kredyt indywidualnie) aby rozpocząć stosowne przygotowania. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

2. Oferta kupna

Oferta ma postać listu z Caesar & Howie do prawników strony sprzedającej, proponującego zakup nieruchomości w konkretnej cenie i na podanych warunkach. Zwykle umowa zawiera około 30 warunków. Warunki są sformułowane w taki sposób aby sprzedający ujawnił jak najwięcej informacji o statusie nieruchomości i prawie do jej sprzedaży. Na przykład prosimy sprzedającego aby potwierdził że w danym czasie nie ma żadnych planów zagospodarowania które mogłyby wpłynąć na nieruchomość. Na tym etapie umowa nie jest podpisana przez kupującego tylko przez prawnika jako jego przedstawiciela. Zwykle wkrótce po przedstawieniu oferty, prawnicy strony sprzedającej dzwonią aby zawiadomić że oferta została przyjęta lub nie. Jakkolwiek oferta staje się umową wiążącą kiedy prawnicy strony sprzedającej oraz firmy Caesar & Howie umówili się listownie co do warunków zawartych w ostatecznej wersji kontraktu. Przykładowo, prawnik strony sprzedającej może nie zgodzić się z pewnymi warunkami oferty, może również dodać dodatkowe warunki. Jest to kwestia dogadania co obydwie strony, sprzedający i kupujący chcą umieścić w umowie końcowej. Ten proces trwa około dwóch tygodni (może być krócej lub dłużej). Po uzgodnieniu wszystkich warunków osiągnięty zostaje etap końcowy ‘concluded missive’. To oznacza że obydwie strony obowiązuje wiążąca umowa i muszą przeprowadzić transakcję do końca przestrzegając ustalonych warunków. ‘Umowa wiążąca’ zwykle jest zawierana przez prawników bez konieczności podpisywania dokumentów przez klienta. Po osiągnięciu tego etapu, większość transakcji jest przeprowadzana do końca ale nadal możliwe jest zerwanie umowy, na przykład gdy po sprawdzeniu tytułu własności okazuje się że są jakieś nieprawidłowości (sprawdzić  tytuł można dopiero po zamknięciu umowy). Może się okazać że sprzedający nie ma tytułu własności do sprzedawanej nieruchomości, można to wykryć dopiero po dokładnym zbadaniu tytułu własności. Jakkolwiek tylko niewielki procent transakcji nie jest kontynuowany po zamknięciu umowy. Zawiadomimy Cię kiedy etap zamknięcia umowy zostanie zakończony.

3. Data zakończenia transakcji – ‘wprowadzka’.

‘The day of entry’ oznacza dzień w którym kupujący legalnie staje się właścicielem nieruchomości po zapłaceniu ustalonej sumy. Zwykle następuje to od sześciu do ośmiu tygodni od złożenia oferty, chociaż może to trwać krócej lub dłużej. Termin ‘The day of entry’ oznacza również datę wprowadzki. Data ta jest ustalona wcześniej w warunkach umowy. Zwykle, jako prawnicy strony kupującej wysyłamy całą kwotę prawnikom strony sprzedającej dzień przed datą wprowadzki a klucze zostają udostępnione w biurze prawników sprzedającego w dniu wprowadzki rano. W wiekszości przypadków data wprowadzki ustalana jest przez obydwie strony ale sporadycznie zdarzają się opóźnienia. Kiedy sytuacja taka ma miejsce, prawnik zajmujący się Twoją transakcją zawiadomi Cię o ewentualnych opóźnieniach. Jeżeli data wprowadzki zostanie ustalona przez obydwie strony w ofercie, data nadal może zostać zmieniona przed lub po zamknięciem umowy.

4. Sprawdzanie tytułu własności

Po zamknięciu etapu negocjacji, prawnik strony sprzedającej prześle nam wszystkie dokumenty dotyczące prawa własności do nieruchomości. Dokumenty te nazywane są ‘documents of title’ (prawa własności). Zespół Caesar & Howie sprawdzi dokładnie te dokumenty aby upewnić się że sprzedający ma prawo sprzedaży danej nieruchomości i że nie ma żadnych przeszkód do kontynuacji transakcji. W Szkocji obowiązuje system według którego prawo własności do większość ziemii objęte jest tzw. ‘warunkami własności’ dotyczącymi danej nieruchomości. Większość tych warunków jest akceptowalna dla nabywców nieruchomości , nasi prawnicy zawiadomią Cię o warunkach dotycząch danej nieruchomości. Bardzo często w warunkach zawarte są zakazy, zapobiegające przykładowo wykorzystywaniu nieruchomości do celów komercyjnych lub przeprowadzaniu przeróbek bez zezwolenia. W takiej sytuacji, wymagane jest zezwolenie gdy chcesz na przykład wstawić poręcz lub rozbudować nieruchomość. Wszystkie te warunki zostaną Ci przedstawione i Twój prawnik wyjaśni wszelkie niejasne kwestie.

5. ‘The Conveyancing’

‘Conveyancing’ to ogólny termin obejmujący procedury prawne zmierzające do przekazania prawa własności do nieruchomości stronie kupującej. Dokument potwierdzający transfer prawa własności nazywa się ‘disposition’ i nasi prawnicy muszą dopilnować żeby prawo własności w sposób prawidłowy zostało przekazane kupującemu. Dokument ten jest podpisany przez sprzedającego i przechowywany przez prawników strony sprzedającej do momentu uzyskania pełnej sumy zakupu w dniu przeprowadzki. Następnie dokument jest dostarczony firmie Caesar & Howie i musi być przez nas zarejestrowany w publicznym rejestrze ‘Land Register’ (odpowiednik Ksiąg Wieczystych). Oznacza to że po wprowadzce nie otrzymasz dokumentu własności ale staniesz się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości po rejestracji dokumentu w Księgach  Wieczystych. Jeżeli bierzesz kredyt na zakup nieruchomości, po zarejestrowaniu tytułu własności, dokument jest zwykle przetrzymany przez kredytodawcę do momentu spłacenia kredytu. Na życzenie możesz uzyskać kopię dokumentu.

6. Oferta kredytu

Na pewnym etapie, pomiędzy zakończeniem negocjacji a datą wprowadzki, Twój kredytodawca (jeżeli bierzesz kredyt) wyśle Ci formalną ofertę kredytu na ustaloną wcześniej sumę. Zwykle w ofercie zostaną zawarte wszystkie warunki na których kredyt jest udzielany, oferta zawiera również informacje dotyczące miesięcznych spłat. Procedury poszczególnych kredytodawców różnią się między sobą ale zwykle zostaniesz poproszony o pisemne zaakceptownie oferty i odesłanie jej do kredytodawcy. Na tym etapie przygotujemy pozostałe dokumenty do podpisu, między innymi dokument pod nazwą ‘Standard Security’. Jest to dokument podpisany przez wszystkie osoby zaciągające kredyt i daje kredytodawcy prawo przejęcia nieruchomości w przypdku niedotrzymania przez kupującego warunków umowy. Dokument ten jest zarejestrowany w Księgach Wieczystych wraz z tytułem własności aby zapobiec sprzedaniu nieruchomości przez kupującego bez uprzedniego spłacenia zaciągniętego na nią kredytu.

7. Opłata za nieruchomość

Krótko przed terminem wprowadzki, jeżeli tytuł własności zostanie ustalony i może zostać przekazany kupującemu w ustalonym dniu wprowadzki, Caesar & Howie poprosi kredytodawcę o czek. Na tym etapie poprosimy również o depozyt  na poczet kupna domu, uiszczenie honorarium prawnika oraz, gdy jest wymagana, opłatę skarbową. Czeki są wystawione na Caesar & Howie, następnie nasi prawnicy wypiszą firmowy czek który zostanie przekazany stronie sprzedającej w zamian za dokument przekazujący kupującemu prawa własności oraz klucze do nieruchomości.

8. Spłata kredytu

Aby umożliwić sprawdzenie czeku, zwykle prosimy kredytodawcę o przesłanie go kilka dni przed wprowadzką. W momencie wydania czeku przez kredytodawcę, skontaktuje się on z kupującym w kwestii spłat kredytu. Większość kredytodawców prześle zlecenie przelewu stałego wraz ze szczegółami kwot miesięcznych opłat oraz terminu w którym muszą zostać uiszczone. Data przelewów z konta może zostać w pewnym stopniu dostosowana i dopasowana do potrzeb kupującego i jego terminów wypłat. W razie wątpliwości informacji udzielić może prawnik przeprowadzający Twoją transakcję.

9. Opłaty prawnicze

Wkrótce po wprowadzce dostaniesz informację o naszych opłatach i wszystkich dodatkowych kosztach uiszczonych w Twoim imieniu. W skład tych opłat wchodzą między innymi koszty rejestracji w  Księgach Wieczystych. Jeżeli w czasie transakcji otrzymamy lub dokonamy opłat  w Twoim imieniu, możesz otrzymać od nas dokument pod nazwą ‘State for Settlement’, jest to wykaz wszelkich przeprowadzonych transakcji wraz z informacją jaka kwota pozostała jescze do uregulowana. Metody i termin dokonania opłaty zostaną również wyjaśnione. Wszelkich dodatkowych inforrmacji udzieli prawnik zajmujący się transakcją.

10. Sporządzenie testamentu

W momencie zakończenia transakcji staniesz się właścicielem nieruchomości. Zaleca się aby osoby posiadające nieruchomość przygotowały Testament w którym określą jak ich majątek (łącznie z nabytą nieruchomością) zostanie podzielony w przypadku śmierci. Testament, oprócz tego że jasno określa podział majątku, oszczędza również czas i pieniądze spędzone na postępowaniu spadkowym po śmierci. Poproś prawnika zajmującego się Twoją transakcją o bliższe informacje dotyczące Testamentów.

11. Nasz usługi

Naszym celem w firmie Caesar & Howie jest zapewnienie najlepszej jakości usług naszym klientom. Prosimy o kontakt telefoniczny aby przedyskutować wybrane kwestie.

 

 

Twój Kompletny Pakiet Rodzinny

LIFT

Low-cost Initiative for First Time Buyers

Drumbow Homes

Specjalny projekt z Persimmon Homes

PRZYGOTUJ SIĘ

Dopełnienie poniższych punktów będzie pomocne w procesie zakupu Twojego pierwszego domu w UK.

Zarejestruj swoje Prawa Wyborcze

Otwórz Konto w Banku

Dowiedz Sie Ile Kredytu Mozesz Uzyskac

Aplikuj o Kredyt Mieszkaniowy dla Wybranych Grup Zawodowych, jeżeli jesteś Lekarzem, Stomatologiem, Optykiem, Farmaceutą, lub Weterynarzem.

FAQ

Pozostałe Usługi

Dlaczego warto wybrać naszą firmę

Przekredytowanie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

Selling a House

Kupno Domu

Ubezpieczenia

Roszczenia Powypadkowe

Rozwody oraz Separacja

Kredyty hipoteczny na zakup nieruchomosci w Polsce

BIULETYN

Aby otrzymywać nasz biuletyn wpisz poniżej swojego emaila.

ZAREKOMENDUJ NAS

Jezeli uwazasz te strone za pomocna, i myslisz, ze ktos kogo znasz moze twierdzic podobnie, prosimy zarekomenduj nas.

INWESTYCJE NA RYNKU NIERUCHOMOSCI W UK

read more...

Scottish Legal Awards